Functional Programming - part 5

وسواس استفاده از نوع های اولیه

در ادامه سری مقالات مرتبط با برنامه نویسی تابعی ، قصد دارم به استفاده کردن یا نکردن از نوع های داده اولیه (Primitive Types) را بررسی کنیم. پیشنهاد میکنم در صورتی که قسمت های قبلی را مطالعه نکرده اید ابتدا قسمت های قبل را بخوانید:

More …

Functional Programming - part 4

برخورد با Exception ها

چنان چه قسمت های قبلی سری آموزش برنامه نویسی تابعی Functional Programming را مطالعه نکردین پیشنهاد میکنم قبلا اون ها + و + و + رو قبل از شروع بخونید تو این قسمت قراره که تاثیر استثناها (exception) رو بر روی کد بررسی کنیم و راهکاری از جنس functional براش ارائه کنیم.

More …